Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am leoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
South East Wales (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 or/neu 3:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt

Eglwys fechan yng Nghwm Rhymni. Cynhelir oedfaon ar y Sul am 10:30yb neu 3yh (yn dibynnu ar y gweinidog) ac mae’r chwiorydd yn cyfarfod bob dydd Iau am 2:30yh.