Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Môn (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
Ted Huws (01407 710725)

Rydym yn cynnal un gwasanaeth Cymraeg bob bore Sul ac am yn ail nos Sul. Mae’r ysgol Sul yn cyfarfod am 10yb. Mae Cymdeithas yr Engan (anenwadol) yn cyfarfod yn fisol ar ddydd Mawrth – gofynnwch am fanylion.