Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
South West Wales (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10.30 & 3.30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
bethesdasaundersfoot@gmail.com

Saif capel Bethesda ar gyrion Saundersfoot, ar ochr y ffordd i Ddinbych-y-Pysgod. Gwasanaethau bob dydd Sul 10.30am a 3.30pm. Cyfarfod gweddi ac astudiaethau Beiblaidd bob dydd Gwener 2.30pm. Cyfarfodydd cenhadol rheolaidd, cyfarfodydd cenhadaeth a chyfarfodydd mewn cartrefi preswyl lleol fel y cyhoeddir. Gellir dod o hyd i’r manylion diweddaraf am weithgareddau’r eglwys ar dudalen Facebook Bethesda.