Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am leoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
South West Wales (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
11:00 & 6:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
Jonathan Phillips (01834 814832)

Saif capel Bethesda ar gyrion Saundersfoot, ar ochr y ffordd i Ddinbych-y-Pysgod. Rydym yn cyfarfod ar Ddydd yr Arglwydd, am 11yb a 6yh, ac ar ddydd Mawrth ar gyfer Clwb Un Ffordd am 5yh (yn ystod y tymor ysgol) a Chyfarfod Gweddi ac Astudiaeth Feiblaidd am 7yh. Mae Cyfarfod y Chwiorydd, Cyfarfod Gweddi’r Dynion a gwasanaeth yn y cartref henoed lleol yn cael eu cynnal yn fisol.

Mae’r eglwys yn gweithio’n agos gyda’r gymuned sipsi leol ac mae’n addoldy poblogaidd yn ystod yr haf gan fod cymaint o ymwelwyr yn dod i Sir Benfro.