Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Ceredigion a Gogledd Penfro (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 neu/or 2:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01239 811538

Saif y capel yng nghanol pentref Blaenannerch, ar y brif ffordd o Aberteifi i Aberaeron. Daw ymwelwyr lu i’r capel o bedwar ban byd – mae pawb yn awyddus i weld y fangre gysegredig lle mae cymaint o hanes. Hanes Diwygiad 1904-05 sydd yn denu’r mwyafrif, pan, yn ystod ail bregeth Seth Joshua, syrthiodd Evan Roberts i’r llawr a gwaeddu allan “Plyg fi; plyg fi; plyg ni!”.

Ceir oedfaon yn y capel bob dydd Sul. Nid oes gennym weinidog ar hyn o bryd ond mae’r holl aelodau’n cydweithio’n hwylus iawn.