Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Ceredigion a Gogledd Penfro (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01239 891325 neu 07762 588 487

Mae Eglwys Blaencefn yn tystiolaethu bron bob prynhawn Sul am 2yh. Ymunwn ag eglwysi’r ofalaeth adeg y gwyliau Cristnogol ac adeg Cyfarfodydd Blynyddol tair o eglwysi’r ardal. Cawn oedfaon yr aelodau hefyd adeg y Pasg, Sulgwyn a Nadolig a bydd pawb o’r ffyddloniaid yn cymryd rhan. Ugain o aelodau sydd yma.

Byddwn yn cymdeithasu o gylch y byrddau yn ein Oedfa Ddiolchgarwch blynyddol ac adeg y Nadolig os bydd y tywydd yn caniatáu! Mae’r aelodau’n cyfrannu yn hael i’r holl gasgliadau. Mae cydweithio da a chyfeillgar rhwng yr aelodau ac mae pawb yn helpu i gadw’r adeiladau a’r fynwent yn daclus.