Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
11:00 (English/Saesneg) 9:30 ocassionally/yn achlysurol (Welsh/Cymraeg)
Rhif Cyswllt
-

Dyma’r eglwys Bresbyteraidd fwyaf mewn gofalaeth o eglwysi sy’n gwasanaethu tref Aberhonddu a’r ardal gyfagos. Adeiladwyd yr adeilad yn 1867 fel y brif eglwys Bresbyteraidd Saesneg ei hiaith yn yr ardal. Mae gennym tua 90 o aelodau, ond nid ydynt i gyd yn gallu dod i addoli bob Sul.

Gweler ein gwefan am wybodaeth bellach.