Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Y Parch Rebecca Lalbiaksangi
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
2:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
01686641824

Eglwys fechan wledig tua chwe milltir i’r gogledd-ddwyrain o’r Drenewydd, Powys, yw Brooks. Mae’n rhan o ofalaeth y Parchedig Rebecca Lalbiaksangi. Am fwy o wybodaeth, danfonwch e-bost at rebecca.ralte@ebcpcw.cymru