Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Conwy a Dyfrdwy (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01492 580445

Eglwys Gymraeg fechan sy’n cynnal addoliad am 10yb ar y Sul.

Cyfeiriad e-bost cyswllt: jd.gc@talktalk.net