Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Gerwyn Roberts
Presbytery:
Conwy a Dyfrdwy (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01690 710262

Saif Bryn Mawr yng nghanol Betws y Coed. Mae’r aelodau’n cyfarfod i addoli am 10yb bob Sul. Pob 4ydd dydd Sul rydym yn cwrdd am 9:30 am gwasanaeth ddwy iaethog. Y Parchedig Gerwyn Roberts yw’r gweinidog.