Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Arfon (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
2:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01286 660378

Nod yr eglwys yw sicrhau bod lle o addoliad yn agored i drigolion Brynaerau bob Sul. Gwireddir hyn drwy gynnal Ysgol Sul am 10:30yb ac oedfa am 2:00yh bob Sul.

Mae’r eglwys hefyd yn agored i gynnal gwasanaethau arbennig fel bedydd, priodas neu angladd, fel bo’r galw.

Mae adeiladau’r eglwys ar gael i gymdeithasau’r ardal ymgynull.