Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Gorllewin Gwynedd (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 2:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
Mair Jones Parry (01766 530252)

Rydym yn cynnal oedfa bob Sul ac mae gennym ysgol Sul lewyrchus – rydym yn ffodus o gael cefnogaeth mamau ifanc yr eglwys i hyfforddi’r plant. Daw’r plant a’r ieuenctid ynghyd i gynnal gwasanaethau ar achlysuron arbennig megis G?yl Diolchgarwch a’r Nadolig ac i gymryd rhan yng Ng?yl Glannau Dwyfach. Mae croeso cynnes i ymwelwyr ac aelodau newydd.