Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Marcus Wyn Robinson
Presbytery:
Arfon (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
5:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01286 870848

Eglwys Gymraeg ei hiaith sy’n cwrdd yn y Caban ym mhentref Brynrefail, Arfon.