Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt

Credir mai Alpha oedd y t? cwrdd cyntaf i gael ei sefydlu gan Howell Harris yn 1747. Mae’r adeilad wedi cael ei ail-adeiladu ddwywaith ers hynny, ac mae’r un presennol yn dyddio nôl i 1903. Yn 2007, daeth yn brif ganolfan addoli Eglwys Eciwmenaidd Llanfair ym Muallt pan unodd eglwysi’r Presbyteriaid, yr EDdU a’r Bedyddwyr.