Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Arfon (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:00y.b (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01286831333

Mae gennym un oedfa pob Sul – bore neu hwyr, mae’r amser yn amrywio. Rydym yn griw croesawus ac yn ystod gwasanaeth y Nadolig cawn gyfraniad gan nifer o’r aelodau a’r plant. Mae gennym ysgol Sul fechan, hwyliog. Croesawn aelodau newydd.