Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Nerys Griffiths
Presbytery:
Arfon (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 2:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01286 674806

Saif Capel Caeathro – unig addoldy’r pentref – yng nghanol Caeathro. Nid ar chwarae bach enwir yr adeilad ‘Canolfan y Capel’, oherwydd ynddo cynhelir mwyafrif llethol o ddisgwyliadau’r pentref – yn gymdeithasol a Christnogol. Cynhelir ysgol Sul yn ystod y tymor ysgol.