Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Monica O'Dea
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt

Eglwys groesawgar sy’n estyn allan i’r gymuned drwy gyfrwng, e.e. boreau coffi pythefnosol. Mae modd llogi ystafell gyfarfod fawr a chyfforddus.

Ewch i’n tudalen Facebook  i gael rhagor o wybodaeth, digwyddiadau a mwy: https://www.facebook.com/groups/31332879964092