Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
D. John Pritchard (A)
Presbytery:
Arfon (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:00 & 5:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01286 871758

Gwasanaethau: 10.00 a 5.00 ac Ysgol Sul am 11.15 (ar wahân i bedwerydd Sul y mis, Oedfa Deulu am 10.30)