Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Eirlys Gruffydd (gwirfoddol/voluntary)
Presbytery:
Gogledd Ddwyrain (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01745 583278

Mae Ysgol Sul unwaith y mis yn Nghapel Gad a chynhelir cinio misol i godi arian a rhoi cyfle i’r henoed gymdeithasu. Cynhelir Dathliad G?yl Ddewi gyda swper a chyngerdd. Dathlodd y capel 150 mlwyddiant yn 2011 gyda gwasanaeth arbennig a chyngerdd clasurol. Defnyddir yr adeiladau gan fudiadau pentref Cilcain ac mae Gw?l Fama yn defnyddio’r adeiladau i gynnal gweithgareddau hefyd.