Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Ddr Andras Iago
Presbytery:
Dyffryn Clwyd (Welsh)
Gwefan:
Gwasanaethau:
11am - pan fo'r Gweinidog gyda ni. 10am y Suliau eraill. (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt

Mae gwreiddiau’r Capel Marw yn mynd yn ôl i’r ddeunawfed ganrif ac mae ganddo hanes cyfoethog iawn. Heddiw, cynhelir dwy oedfa ar y Sul ac amryw o weithgareddau eraill. Gweler wefan yr ofalaeth am wybodaeth bellach.