Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Môn (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt

Lleolir Capel Mawr yng nghanol Porthaethwy, Ynys Môn. Mae’r aelodau yn cynnal cyfarfodydd amrywiol yn ystod yr wythnos yn ogystal â chyngherddau rheolaidd er mwyn codi arian tuag at achosion da. Mae croeso i rai sydd ddim yn aelodau i ddod i’r oedfa Gymraeg ar fore Sul ac mae croeso i blant ddod i’r ysgol Sul, sy’n cyfarfod am 11yb.