Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Gogledd Ddwyrain (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 & 3:15 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01978 842116

Ceir gwasanaeth am 10:30yb ar fore Sul ac mae croeso cynnes i unrhyw un ymuno â ni. Cynhelir ysgol Sul i’r plant yr un amser a gwahoddir pawb i aros am baned a sgwrs ar ôl y gwasanaeth. Cynhelir Seiat a Chyfarfod Merched yn fisol.