Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Emyr Williams
Presbytery:
Myrddin (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
2:00 neu/or 6:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01267 275426

Mae gan Gapel Newydd tua 150 o aelodau ac mae’n rhan o Ofalaeth y Gwendraeth, o dan ofal y Parchedig Emyr Williams. Cynhelir oedfa am 2:00yh ar Sul cyntaf y mis a 6:00yh ar y Suliau eraill. Mae ysgol Sul am 10:30yb bob Sul. Cynhelir Cymdeithas yn ystod y gaeaf am 7:15yh ar nos Iau.

Rydym yn cynnal amryw o weithgareddau ar y cyd gydag eglwysi eraill y cylch, gan gynnwys wythnos weddi am Undebol Cristnogol ym mis Ionawr a chyfarfodydd y Grawys.