Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Y Parch Patrick Slattery (Gwirfoddol)
Presbytery:
Gorllewin Gwynedd (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10.00 Boreau Sul (Cymraeg)
Rhif Cyswllt
Dwyryd Williams (01341 423494)

Mae Capel Salem, Dolgellau, yn gapel mawr hardd sydd ag oddeutu 75 o aelodau. Am fanylion llawn am yr eglwys a’i gwaith, gweler y wefan. Mae croeso cynnes i ymwelwyr ac aelodau newydd.