Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch. Eric Greene
Presbytery:
Conwy a Dyfrdwy (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10.00 y bore. 5.00 yr hwyr ambell Sul (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01678 520123

Mae Eglwys Unedig Tegid a Llanfor, Bala, yn un saith eglwys sy’n ffurfio Gofalaeth Ardal Thomas Charles. Cynhelir oedfa bore Sul am 10yb ac oedfa yr hwyr am 5yh. Mae’r plant yn ymuno ar ddechrau’r oedfa bore ac yna yn mynd allan i’r Ysgol Sul. 

 

Cynhelir cyfarfodydd wythnosol, Cyfarfod Gweddi, Dosbarth Disgyblion Iesu a’r Gymdeithas  Lenyddol ar Nos Fawrth am 7-00yh. Mae gennym ddwy Gymdeithas Chwiorydd sy’n cyfarfod unwaith y mis, un yn y prynhawn a’r llall yn yr hwyr. Mae gweithgarwch gyda  phlant ac  ieuenctid mewn cysylltiad â Choleg y Bala.