Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
D. Aled Davies (B)
Presbytery:
Gorllewin Gwynedd (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 11:15 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01766 819120

Rydym fel arfer yn cynnal Ysgol Sul am 11:15am ac mae Cymdeithas y capel yn cyfarfod yn fisol ar y bedwaredd nos Lun. Ers mis Ionawr 2011, rydym yn cyd-addoli ym mhob oedfa a chyfarfodydd y Gymdeithas gydag Annibynwyr y pentref (Capel Siloh). Mae’r Parchg Aled Davies yn weinidog arnynt hwythau hefyd.