Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Richard Brunt
Presbytery:
Morgannwg Llundain (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
11:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
Dr Hywel Thomas (020 8892 2756)

Mae Capel Unedig De Llundain yn eglwys unedig sydd â chapeli yn Clapham Junction a Sutton.

Lleolir capel Clapham Junction (map yma) ar waelod Lavender Hill, gwta 5 munud o Orsaf Clapham Junction. Rydym yn cynnal gwasanaeth boreol am 11yb bob Sul (ag eithrio mis Awst) ac mae gr?p chwarae Cymreig – Y Dreigiau Bach – yn cyfarfod yn y Festri ar fore dydd Llun.

/Mae capel Sutton (map yma), de-orllewin Llundain, yn cynnal oedfa wythnosol am 3:30h.