Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Gogledd Ddwyrain (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 & 6:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt

Dyma’r achos Presbyteraidd hynaf yn Sir Fflint: fe’i sefydlwyd gan John a Mary Owen, Berthen Gron, yn y flwyddyn 1776. Cynhelir oedfa ac ysgol Sul i’r plant pob bore Sul am 10yb. Cynhelir cyfarfodydd crefyddol a chymdeithasol hefyd yn ystod yr wythnos.