Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
NULL
Presbytery:
Dyffryn Clwyd (Welsh)
Gwefan:
Gwasanaethau:
2:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01745 814340

Mae gennym ysgol Sul gyda deuddeg o blant ac hefyd mae ysgol Sul i’r oedolion yn cyfarfod am 10yb. Cynhelir gwasanaeth ar y Sul am 2yh. Mae’r capel wedi cael ei foderneiddio ychydig er mwyn sicrhau fod digon o le i’r plant. Mae croeso cynnes i bawb.