Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Owain Idwal Davies (A)
Presbytery:
Conwy a Dyfrdwy (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 2:00 neu/or 4:30(Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01745 860343 / 07867968112

Lleolir Capel y Cwm yng nghanol pentref Llangernyw ac mae’n rhan o ofalaeth y Parchedig Richard O. Jones. Cynhelir oedfa ar fore neu brynhawn Sul.