Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Môn (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 & 5:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt

Dechreuwyd tua 1790au. Yr unig Capel Cymraeg ym Miwmares a chanolfan diwylliant Cymraeg yn y dref. Cymdeithas Lenyddol da – tua 40+ yn troi allan. Awyrgylch hamddenol – adeilad cyflwr da iawn.