Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch W. Bryn Williams
Presbytery:
Gorllewin Gwynedd (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 & 5:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
Dewi Owen Jones

Rydym yn cynnal dwy oedfa bob Sul, am 10yb a 5yh, ac mae ysgol Sul i’r plant am 10yb ac un i’r oedolion am 2yh. Ymysg ein gweithgareddau eraill, y mae:

  • Cyfarfod i eglwysi’r ofalaeth bob nos Lun am 7 (seiat neu cyfarfodydd gweddi) yn y Drindod.
  • Aelwyd y Chwiorydd bob yn ail ddydd Llun am 2yh a bob yn ail nos Fawrth am 7yh.
  • Clybiau plant ac ieuenctid yr ofalaeth bob nos Fercher – y plant am 6yh a’r ieuenctid am 7yh, yn y Drindod.
  • Cyfarfodydd gweddi i eglwysi’r ofalaeth ynghyd ag eglwys Penlan (A) bob bore Gwener am 10 yb (yng nghapel Penlan fel arfer ond yn Ala Road ar y pedwerydd dydd Gwener o bob mis – a’r pumed pan fydd un).
  • Cymdeithas ddiwylliannol yn cyfarfod bob yn ail nos Wener am 7yh.

Heblaw am yr oedfaon, mae’r cyfarfodydd eraill yn dod i ben yn ystod tymor yr haf. Ceir oedfaon ar y cyd efo eglwysi anghydffurfiol eraill y dref yn ystod mis Awst, am 10yb a 5yh.