Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Ddr Andras Iago
Presbytery:
Dyffryn Clwyd (Welsh)
Gwefan:
Gwasanaethau:
9.45 / 10.00 /11.00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Mae dros 250 mlynedd ers sefydlu achos Capel y Dyffryn yn Nh? Modlen.

Cynhelir un gwasanaeth ar y Sul, gyda’r plant yn mynd i’r festri wedi’r gwasanaeth dechreuol i gael ysgol Sul. Cynhelir ysgol Sul yr oedolion o flaen y bregeth. Cynhelir gwasanaethau teuluol yn rheolaidd.

Yn ogystal â’r gwasanaethau ar y Sul, mae yna Gymdeithas lewyrchus sydd yn cyfarfod ar ddwy neu dair nos Lun y mis o fis Hydref i fis Mawrth, gan gynnig rhaglen amrywiol. Cynhelir clwb ieuenctid yr ofalaeth yma ac erbyn hyn mae ganddynt bob math o offer, a threfnir llawer o weithgareddau diddorol ar gyfer y bobl ifanc.

Gweler ein gwefan am fanylion pellach.