Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Ddr Watcyn James
Presbytery:
Ceredigion a Gogledd Penfro (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
Alan Wynne Jones (01970 828163)

Cynhelir dwy oedfa ar y Sul, y naill am 10yb (pryd cynhelir hefyd Ysgol Sul I’r plant) a’r llall am 5yh. Yn ogystal, mae gan Capel y Garn nifer o gymdeithasau llewyrchus megis Gymdeithas y Chwiorydd, Cymdeithas Help Llaw a Chymdeithas Lenyddol, sydd yn cyfarfod yn rheolaidd dros fisoedd y gaeaf.