Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
NULL
Presbytery:
Dyffryn Clwyd (Welsh)
Gwefan:
Gwasanaethau:
2:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01745 812973

Eglwys fechan iawn yw’r Glyn: mae ganddi 16 o aelodau ac wyth o blant. Y Parchedig Wayne Roberts yw’n gweinidog. Rydym yn cynnal gwasanaethau mor aml â sy’n bosibl ac yn uno gyda’r ofalaeth, Gofalaeth Bro Ddinbych, yn rheolaidd.