Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Christopher Prew
Presbytery:
Gorllewin Gwynedd (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Mae Capel y Porth yn eglwys fywiog sy’n cyfarfod mewn adeilad modern. Mae’r clwb ieuenctid yn cyfarfod bob nos Wener a’r ysgol Sul yn ystod oedfa’r bore. Mae’r aelodau yn trefnu gwasanaethau ar wahanol themâu o bryd i’w gilydd ac mae’r gwasanaethau hyn yn dra phoblogaidd. Gweler ein gwefan am wybodaeth bellach.