Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Helen Wyn Jones
Presbytery:
Conwy a Dyfrdwy (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01492 338622

Capel y Rhos, a agorwyd yn 2008, yw un o adeiladau mwyaf newydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Daeth i fod trwy uno tair cynulleidfa oedd yn bodoli eisoes. Mae croeso cynnes i ymuno â ni ac mae mwy o fanylion i’w gweld ar wefan y capel.