Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Gwenda Richards
Presbytery:
Arfon (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 2:00 neu/or 4:00 neu/or 5:30
Rhif Cyswllt
-

Eglwys Gymraeg ei hiaith ym mhentref Carmel ger Caernarfon, a rhan o Ofalaeth Bro Lleu.