Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Ceredigion a Gogledd Penfro (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00am neu/or 2:00pm 5:00pm (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01974241622

Mae Carmel yn un o ddeuddeg eglwys yng Nghofalaeth Llanilar a’r Cylch. Mae 55 o aelodau a 10 o blant, y mwyafrif ohonynt o dan 6 oed. Cynhelir gwasanaeth yr Ofalaeth ar Sul cyntaf bob mis. Mae Cymdeithas Lenyddol Llanilar yn cyfarfod yng Ngharmel bob yn ail nos Iau yn ystod tymor y gaeaf. Ymunwn gyda’r Eglwys yng Nghymru i drefnu Te Bara a Chaws ym mis Mai i gefnogi Cymorth Cristnogol.