Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Morgannwg Llundain (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
3:00 (Saesneg/English)
Rhif Cyswllt
-

Mae gennym ysgol Sul i’r plant a Chlwb Ieuenctid ar nos Iau am 6yh. Ar fore dydd Mawrth am 10yb, mae’r chwiorydd yn cynnal dosbarth gwneud cardiau. Mae’n gwasanaeth ar y Sul yn Saesneg ond mae’n gweithgareddau eraill yn Gymraeg neu’n ddwyieithog.