Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Morgannwg Llundain (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
11:00 & 6:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01639 814473

Mae Carmel yn eglwys newydd yng nghanol Port Talbot. Rydym ni’n cwrdd am 11yb ar ddydd Sul ac rydym yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau yn ystod yr wythnos, hefyd.