Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Northern (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
Alun J.H. Jones (01248 670995)

Lleolir yr eglwys Saesneg hon ar y Maes yng nghanol Caernarfon. Mae bore coffi ar yr ail fore Sadwrn ym mhob mis ac mae’r eglwys ar agore ar ddydd Mercher yn ystod yr haf, pan groesawir llawer o ymwelwyr. Ymysg ein gweithgareddau eraill mae Gr?p Cerdded, sy’n cyfarfod bob pythefnos.