Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Arfon (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
Rhwng 2y.h-5y.h (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
Llanberis: 01286 870929. Ffon symudol: 074847561216

Gwasanaethau: 5.00 (ar wahân i Sul cyntaf y mis, 3.30)