Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Camilla Veitch (URC) a'r Parch Mark Rodgers (URC)
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
Mrs Margaret Kerr - 01691 662423 (christchurchoswestry1872@gmail.com)

Mae Christ Church yn eglwys Saesneg ei hiaith ger canol dref Croesoswallt. Mae Brigâd y Merched yn cyfarfod ar ddydd Llun am 6yh ac mae bore coffi, sy’n agored i bawb, bob dydd Mercher rhwng 10:30yb-12:30yh.