Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Revd Jonathan Hodgins (Mission Enabler / Galluogwr Cenhadol)
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
Mary Hillary (01691 658651)

Mae Christ Church yn elgwys Saesneg ei hiaith yn nghanol Croesoswallt. Mae Brigâd y Merched yn cyfarfod ar ddydd Llun am 6yh ac mae bore coffi, sy’n agored i bawb, bob dydd Mercher rhwng 10yb-12yh. Y Parchedig Jonathan Hodgins yw’r galluogwr cenhadol lleol.