Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Gorllewin Gwynedd (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
11:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
01341 247 018

Christchurch yw capel Saesneg Abermaw ac mae’n rhannu adeilad gyda chapel Cymraeg Caersalem.

Lleolir Christchurch yng nghanol tref glan-môr y Bermo. Cynhelir oedfaon ar y Sul am 11yb a 6yh. Mae’r ysgol Sul yn cwrdd yn ystod oedfa’r bore (mae croeso i blant sy’n ymweld) a cheir lluniaeth ar ôl oedfa’r hwyr. Mae croeso i ymwelwyr bob amser. Cynhelir seiat neu astudiaeth Feiblaidd bob nos Fawrth am 8yh.

/