Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Brian Huw Jones
Presbytery:
Dyffryn Clwyd (Welsh)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:00 & 5:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Mae gennym tua 80 o aelodau ac rydym yn cyfarfod i addoli ddwywaith bob Sul. Mae gennym ysgol Sul i’r oedolion yn ogystal â Seiat, Cwrdd Gweddi a Chymdeithas y Chwiorydd. Gweler ein gwefan am fanylion pellach.