Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
South East Wales (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
01633 265486 (or Marilyn Priday 07515570971)

Lleolir Community House ym Maindee, dwyrain Casnewydd. Mae’n eglwys fywiog a phrysur sy’n gweithio gyda phobl o bob ffydd a dim ffydd o’r ardal gyfagos. Marilyn Priday yw Gweithwraig Ryngffydd Community House.

Mae mwy o wybodaeth am Community House ar wefan yr eglwys.