Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Morris P. Morris
Presbytery:
Dyffryn Clwyd (Welsh)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 11:15 neu/or 2:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Capel bach gwledig rhwng Corwen a Rhuthun.