Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Gerallt Lloyd Evans
Presbytery:
Môn (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
2:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
NULL

Capel bach tua milltir i’r de-orllewin o Gwalchmai, canolbarth Môn. Mae Dothan yn rhan o ofalaeth y Parchedig Gerallt Lloyd Evans.