Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Ceredigion a Gogledd Penfro (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
5:00 (Cymraeg/Welsh
Rhif Cyswllt
Arwyn Roberts (01970 880538)

Eglwys fechan Gymraeg ei hiaith ger yr A44 rhwng Aberystwyth a Llangurig. Rydym yn cynal gwasanaeth bron bob wythnos am 5yh. Os nad oes gwasanaeth ar y Sul byddwn yn mynd i ymuno a chapel Penllwyn.