Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Gwenda Richards
Presbytery:
Arfon (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 5:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01286 660365

Mae Capel Ebeneser yn un hardd iawn ac bu’n rhan bwysig o goleg hyfforddi gweinidogion, sef Coleg Clynnog Fawr, yn y gorffennol. Buom yn ddi-weinidog am chwarter canrif ond, ond yn ddiweddar fe wnaethom ymuno â gofalaeth newydd…a chael gweinidog! Mae’r ffyddloniaid yn ffyddlon iawn i’r oedfaon. Mae’r plant oed cynradd yn mynychu ysgol Sul capel Brynaerau. Byddwn yn croesawu pob ymwelwyr yn gynnes iawn.